Revoluční testování těsnosti vodíkovou metodou 

  • Trubkových a deskových tepelných výměníků
  • Odhalení netěsností potrubí
  • Kontrola akumulačních nádrží
 
Měření netěsností za pomoci vodíku je považováno za jednu z nejpřesnějších preventivních metod.

Odhalení netěsnosti až do 10-7 mbar.l/s, u měření metodou rozdílu tlaku pouze do 10-3 mbar.l/s.

 

Proč právě vodík ?

Vodík je známý svou malou molekulovou velikostí a vysokou mírou difuze, proto dokáže projít i nejmenšími mikroskopickými trhlinami a netěsnostmi, kterými jiné látky ještě neprochází (prevence). Vodík je nejlehčím molekula ve vesmíru s velmi nízkou viskozitou, bez chuti a zápachu. Při styku s kovem nedochází ke korozi. Smí se používat ve styku s potravinami, není jedovatý a neškodí životnímu prostředí. Neváže se na povrch a pórovité materiály. Hustota vodíku 0,09 kg.m-3 ˂ Hustota vzduchu 1,28 kg.m-3

Proč preventivní testování tepelných výměníků ?

Preventivní testování je nezbytné v rámci akreditačních standardů IFS, hloubkových plánů HACCP, při dodržování vnitřních směrnic firmy a především pro udržení kvality vašich výrobků. Měřením vodíkovou metodou dochází k včasnému odhalení vznikajících netěsností, mezi nejčastější příčiny patří působení tlakových rázů, koroze, pulzace systému, nebo poškozené těsnění.

 
Je tato metoda bezpečná ?

K měření je použit značkovací formovací plyn, směs o obsahu 90% dusíku a 10% vodíku. Tato směs je ve správné koncentraci zcela bezpečná, používá se například jako ochranná atmosféra.

 

Vodík vs. hélium ?

Měření je možné provést i za pomocí značkovacího plynu hélia, to má však oproti vodíku jisté nevýhody. Hélium je oproti vodíku těžší, testovaný předmět se pomaleji naplňuje a vyprazdňuje, váže se na povrch a pórovité materiály, hůře se lokalizuje netěsnost a je drahý. Vodík má v těchto oblastech skvělé vlastnosti a proto jej používáme jako značkovací plyn, který se velmi dobře detekuje.

 

Měření

K měření používáme speciální mobilní zařízení s vysokým rozlišením, snímač detekuje nízkou koncentraci vodíku již od 0ppm, s přesností 1ppm. Měření se provádí sondou s polovodičovým senzorem, tento senzor přijímá pouze vodíkové ionty, proto je vyloučena falešná odezva na jiný plyn. Čas potřebný k provedení zkoušky závisí na počtu sekcí, u jednoduchého výměníku je to přibližně 1 hodina. Po provedené zkoušce vystavíme protokol o měření.