Revoluční testování těsnosti speciálním plynem
hledání netěsností, zkouška těsnosti, vodíková metoda
  • trubkových a deskových tepelných výměníků
  • desek polosvařovaných výměníků
  • odhalení netěsností potrubí
  • akumulačních nádrží
  • plnících linek
 
Měření netěsností pomocí formovacího plynu je považováno za jednu z nejpřesnějších metod.

Odhalení netěsnosti až do 10-7 mbar.l/s, u měření metodou rozdílu tlaku pouze do 10-3 mbar.l/s.

 

Proč právě vodíku ve směsi s dusíkem?

Vodík je známý svou malou molekulovou velikostí a vysokou mírou difuze, proto dokáže projít i nejmenšími mikroskopickými trhlinami a netěsnostmi, kterými jiné látky ještě neprochází (prevence). Vodík je nejlehčí molekulou ve vesmíru s velmi nízkou viskozitou, bez chuti a zápachu. Při styku s kovem nedochází ke korozi. Smí se používat ve styku s potravinami, není jedovatý a neškodí životnímu prostředí. Neváže se na povrch a pórovité materiály. Hustota vodíku 0,09 kg.m-3 ˂ Hustota vzduchu 1,28 kg.m-3

Proč preventivní testování tepelných výměníků ?

Preventivní testování je nezbytné v rámci akreditačních standardů IFS, hloubkových plánů HACCP, při dodržování vnitřních směrnic firmy a především pro udržení kvality vašich výrobků. Měřením vodíkovou metodou dochází k včasnému odhalení vznikajících netěsností, mezi nejčastější příčiny patří působení tlakových rázů, koroze, pulzace systému, nebo poškozené těsnění.

měření deskový výměník teplavýměníky sweptrasování, formovací plyn, měření plynem

Značkovací plyn prochází počínající netěsnostíVoda počínající netěsností neprochází

 
Je tato metoda bezpečná ?

K měření je použit značkovací formovací plyn, směs o obsahu 90% dusíku a 10% vodíku. Tato směs je ve správné koncentraci zcela bezpečná, používá se například jako ochranná atmosféra.

 

Vodík vs. hélium ?

Měření je možné provést i za pomocí značkovacího plynu hélia, to má však oproti vodíku jisté nevýhody. Hélium je oproti vodíku těžší, testovaný předmět se pomaleji naplňuje a vyprazdňuje, váže se na povrch a pórovité materiály, hůře se lokalizuje netěsnost a je drahý. Vodík má v těchto oblastech skvělé vlastnosti a proto jej používáme jako značkovací plyn, který se velmi dobře detekuje.

 

Měření

K měření používáme speciální mobilní zařízení s vysokým rozlišením, snímač detekuje nízkou koncentraci vodíku již od 0ppm, s přesností 1ppm. Měření se provádí sondou s polovodičovým senzorem, tento senzor přijímá pouze vodíkové ionty, proto je vyloučena falešná odezva na jiný plyn. Čas potřebný k provedení zkoušky závisí na počtu sekcí, u jednoduchého výměníku je to přibližně 1 hodina. Po provedené zkoušce vystavíme protokol o měření.

schéma zapojení měření speciálním plynem